http://www.rbn.com.vn
  Tìm kiếm & liên kết
  Thông tin cần biết
Chứng khoán
Giá vàng
Thời tiết
  Đăng nhập
     Username :
     Password :
Xin chào :
Đổi mật khẩu
Công văn Công ty
Thoát
  Quảng cáo
ĐẢNG BỘ - ĐOÀN THỂ >> ĐOÀN THANH NIÊN

DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Họ và tên

Giới tính

 

Chức vụ

CV Đoàn

Nam

Nữ

Đảng

Đoàn khối văn phòng

 

 

 

 

 

1

Ngô Hải

Lưu

x

 

05/09/2009

NV

 

2

Nguyễn Văn

Đức

x

 

 

CN

 

3

Thái T.Quyên

Huyền

 

x

 

NV

P. Bí thư

4

Đặng Thị Lệ

Trang

 

x

 

NV

 

5

Ng. T. Hồng

Diệp

 

x

 

NV

 

6

Nguyễn Thị

Thắm

 

x

 

NV

 

7

Hồ Khắc 

Dũng

x

 

 

NV

Ủy viên

8

Trần Quốc

Dương

x

 

 

NV

 

9

Đậu Xuân

Phương

x

 

 

Nhân viên

 

10

Nguyễn Thị

Vinh

 

x

 

NV

 

11

Phan Thị

Hạnh

 

x

 

NV

 

12

Đinh Thị Thúy

An

 

x

 

NV

 

13

Nguyễn Văn

Đồng

x

 

29/12/2004

NV

 

14

Phạm Phú

Cương

x

 

 

NV

 

15

Nguyễn Thị

Tâm

 

x

 

NV

 

16

Trần Đình

Dương

x

 

 

NV

 

Đoàn khối kỹ thuật - Đội SX giống

 

 

 

 

 

1

Phan Thị

Thiết

 

x

 

NV

 

2

Đậu Thị

Nga

 

x

 

NV

 

3

Trần T.Thuỷ

Ngọc

 

x

14/07/2009

NV

 

4

Đặng Thị

Chung

 

x

 

NV

 

5

Phạm Viết

Duy

x

 

 

NV

Bí Thư

6

Nguyễn Ngọc

Hưng

x

 

 

NV

 

7

Nguyễn Thế

Dũng

x

 

 

NV

 

8

Nguyễn Đình

Tùng

x

 

 

NV

 

9

Trịnh Thị

Hiên

 

x

 

NV

 

10

Nguyễn Thanh

Tình

x

 

 

CN

 

11

Phan Văn

Huyên

x

 

 

CN

 

12

Đồ Đình

Chính

x

 

 

NV

 

13

Lê Thị

Cúc

 

x

 

NV

 

14

Trần Hữu

Hoàng

x

 

 

CN

 

15

Nguyễn Đức

Huế

x

 

 

CN

 

16

Phan Văn

Nguyên

x

 

 

CN

 

17

Phạm Văn

Hòa

x

 

 

CN

 

18

Nguyễn Văn

Huỳnh

x

 

 

CN

 

19

Nguyễn Bá

Đường

x

 

 

CN

 

20

Nguyễn Sỹ

Mỹ

x

 

 

NV

 

21

Vương Thị

Hiền

 

x

 

NV

 

VIII

Đoàn NT CAO SU 12/9

 

 

 

 

 

A

Văn phòng

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Thị 

Hằng

 

x

26/12/2005

NV

Ủy viên

2

Nguyễn Thị

Mai

 

x

15/02/2006

NV

 

B

Đội

 

 

 

 

 

 

1

Đậu Bá

Hiền

x

 

 

CN

 

2

Phạm Đình

Khánh

x

 

 

CN

 

3

Lê Đình

Lượng

x

 

 

CN

 

4

Trần Văn

Hải

x

 

 

CN

 

5

Hoàng Viết

Thế

x

 

 

CN

 

6

Nguyễn Hữu

Thiện

x

 

 

CN

 

7

Đinh Viết

x

 

 

CN

 

8

Trần Đình

Bình

x

 

 

CN

 

9

Lê Văn

Sỹ

x

 

 

CN

 

10

Nguyễn Văn

Hải (X6)

x

 

 

CN

 

11

Nguyễn Hữu

Thành

x

 

 

CN

 

12

Nguyễn Thị

Nga

 

x

 

CN

 

13

Phan Văn

Long

x

 

 

CN

 

14

Nguyễn Thị

Oanh

 

x

 

CN

 

15

Hoàng Thanh

Nam

x

 

20/07/2010

CN

 

16

Nguyễn Hữu

Nghĩa

x

 

 

CN

 

17

Lê Sỹ

Tám

x

 

 

Đội trưởng

 

18

Ng. Quang

Nam

x

 

 

NV

 

19

Phạm Minh

Hùng

x

 

 

BV

 

20

Đặng Việt

Châu

x

 

 

BV

 

21

Đào Huy

Trương

x

 

 

CN

 

22

Nguyễn Văn

Hiền

x

 

 

CN

 

23

Trần Văn

Linh

x

 

 

CN

 

24

Nguyễn Văn

Lam

x

 

 

CN

 

25

Nguyễn Văn

Thắng

x

 

 

CN

 

26

Nguyễn Viết

Phụ

x

 

 

CN

 

27

Nguyễn Đức

Phúc

x

 

 

CN

 

28

Trần Hữu

Thắng

x

 

 

CN

 

29

Hà Hữu

Thao

x

 

 

CN

 

30

Tạ Quang

Ý

x

 

 

CN

 

31

Lê Văn

Trung

x

 

 

CN

 

32

Nguyễn Thanh

Bình

x

 

 

CN

 

33

Nguyễn Văn

Thuận

x

 

 

CN

 

34

Lê Đình

Chung

x

 

 

 

 

35

Giản Viết

Phúc

x

 

 

NV kỹ thuật

 

36

Trần Văn

Cường

x

 

 

BV

 

37

Đậu Bá 

Tùng

x

 

 

YT

 

38

Nguyễn Văn

Hào

x

 

 

CN

 

39

Đặng Đình

Đại

x

 

 

CN

 

40

Bạch Đình

Bình

x

 

 

CN

 

41

Phạm Ngọc

Anh

x

 

 

CN

 

42

Hoàng Văn

Thành

x

 

 

CN

 

43

Trần Văn

Linh

x

 

 

CN

 

44

Đặng Bá

Sơn

x

 

 

 

 

45

Nguyễn Hữu

Cường

x

 

 

CN

 

46

Đặng Đình

x

 

 

CN

 

47

Phan Tất

Trang

x

 

 

NV kỹ thuật

 

48

Nguyễn Văn

Công

x

 

15/04/2010

NV kỹ thuật

 

49

Nguyễn Đình

Trường

x

 

 

BV

 

50

Đỗ Trương

Bình

x

 

 

CN

 

51

Nguyễn Đình

Thông

x

 

 

CN

 

52

Nguyễn Ngọc

Giáp

x

 

 

CN

 

53

Đỗ Văn

Trọng

x

 

 

CN

 

54

Nguyễn Công

Thắng

x

 

 

CN

 

55

Nguyễn Hữu

Sáng

x

 

 

CN

 

56

Hà Văn

Phương

x

 

 

CN

 

57

Hoàng Hữu

Long

x

 

 

CN

 

58

Bá Trọng

Biên

x

 

 

CN

 

59

Nguyễn Văn

Quỳnh

x

 

 

CN

 

60

Hồ Sỹ

Lộc

x

 

 

CN

 

61

Phan Đình

Cường

x

 

 

CN

 

62

Phạm Khắc

Thịnh

x

 

 

CN

 

63

Lê Văn

Minh

x

 

 

CN

 

64

Nguyễn Văn

Ý

x

 

 

CN

 

65

Võ Văn

Cường

x

 

 

CN

 

66

Nguyễn Trung

Thông

x

 

 

CN

 

67

Nguyễn Cảnh

Tuấn

x

 

 

CN

 

68

Võ Văn

Hậu

x

 

 

CN

 

69

Nguyễn Văn

Nguyên

x

 

 

CN

 

70

Nguyễn T Thùy

Chi

 

x

 

CN

 

71

Hoàng Hữu

Sơn

x

 

 

CN

 

72

Đinh Viết

Thi

x

 

 

NV

 

73

Nguyễn Đình

Chinh

x

 

 

CN

 

74

Nguyễn Đức

Tuấn

x

 

 

CN

 

75

Nguyễn Ngọc

Dũng

x

 

 

CN

 

76

Hoàng Đình

Dũng

x

 

 

CN

 

77

Nguyễn Văn

Năng

x

 

 

CN

 

78

Nguyễn Ngô

Quyền

x

 

 

CN

 

79

Ngô Hồ

Chinh

x

 

 

CN

 

80

Nguyễn Văn

Quân

x

 

 

CN

 

81

Nguyễn Viết

Vượng

x

 

 

CN

 

82

Nguyễn Hữu

Quảng

x

 

 

CN

 

83

Hoàng Quốc

Việt

x

 

 

 

 

84

Nguyễn Thị

Thịnh

 

x

 

 

 

IX

NT CS QUẾ PHONG

 

 

 

 

 

 

1

Thái Đình

Tuấn

x

 

02/09/2005

NV

Ủy viên

2

Phạm Thị

Tâm

 

x

30/11/2009

NV

 

3

Bùi Thị

Thủy

 

x

 

NV

 

4

Nguyễn Văn

Linh

x

 

21/12/2009

NV

 

5

Đào Văn

Bình

x

 

 

NV

 

6

Lê Trọng

Hiển

x

 

01/07/2005

NV

 

7

Phạm Thị

Thanh

 

x

 

NV

 

8

Huống Thị

Chi

 

x

 

NV

 

9

Hà Văn

Phủ

x

 

21/12/2009

NV

 

10

Lê Hữu

Thế

x

 

 

NV

 

11

Hồ Hữu

Tài

x

 

 

CN

 

 

Tin, bài liên quan
Lễ ra mắt tổ chức Đoàn Thanh niên Công ty cổ phần Đầu tư phát triển cao su Nghệ an  (4/20/2011 8:07:32 AM)
 
  Tin nhanh
Tải tài liệu họp HĐQT, ĐH ĐCĐ năm 2020
  Video
Hội nghị người lao động năm 2014
Trực tuyến : 3
 
Trang chủGiới thiệuTin tứcSản phẩmLiên hệ 

 Công ty cổ phần đầu tư phát triển cao su Nghệ An

Địa chỉ: Lô 27, 28 Khu đô thị Vinaconex 9 - Đại lộ Lê Nin  - TP Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 02383.560.013 - Fax: 02383.560.012 - Email: info@rbn.com.vn